Journaille.tv - page 1

Duurzaam ondernemen
Journalisten zijn
net als u en ik
Ze zijn zwak, ziek en misselijk
,
vegen hun kont af en boeren als
ieder mens al dan niet in het
openbaar. Uiteraard heb ik niet de
pretentie om het kleiner of groter
te duiden. Door de vaak bijzondere
omstandigheden waarin reporters
in onze samenleving hun
belangrijke werk moeten doen,
blijkt het steeds moeilijker om op
een normale wijze te
communiceren. Er is
vooringenomenheid en
wantrouwen vanuit de onderkant
van onze samenleving die
opgestookt wordt tegen alles wat
als redelijk wordt aangenomen.
Het valt niet mee dat bevlogen
positief beeldende vermogen met
enige vakmanschap vast te houden
in een tijd dat men scheppen mag
uit de pot met gemakkelijke weelde
en de lepel je wordt ontzegd indien
je uit de pas wil lopen.
Onderzoekjournalistiek
heeft ook een plafond in het
durven nemen van risico’s. Kijk en
daar vraag ik uw aandacht voor. In
mijn binnenkort te verschijnen
Boek 2. Fictie naar waarheid.
Powered by FlippingBook